• Район:
  • Обща площ: 82 m2
  • Стаи: 2
  • Етаж: 1
  • Състояние: : До клчюч
  • Отопление: електричество
  • Референтен номер: 2072