• Район:
  • Обща площ: 33 m2
  • Стаи: 1
  • Етаж: 4/5
  • Състояние: : До клчюч
  • Отопление: индивидуално
  • Референтен номер: 2635