header image

УСЛУГИ

УСЛУГИ

Медицина в България


Медицина в България

Застраховка и медицинско обслужване в България
За чуждестранни граждани, пребиваващи на територията на република България с виза или имащи статут на постоянно пребиваване медицинското обслужване е платено с изключение на оказването на първа медицинска помощ. Гражданите, пребиваващи в България за дълго време, препоръчваме да направят здравна застраховка в представителствата на международни застрахователни компании на територията на България. 

След получаване на статут на постоянно пребиваване на чужденец могат да плащат за здравно осигуряване в НОИ (Национален Осигурителен Институт) и да получат правото на частично таксувано медицинско обслужване, наравно с гражданите на България.

За получаване на здравни грижи по линия на НОИ, трябва да намерят личен лекар, и се регистрират към него, да получат "Здравноосигурителна книжка" с поставени в нея лични данни, като с тази книжка може да се потърси медицинска помощ. Всички направления към тесни специалисти и изследвания, се получават чрез личния лекар. Сумите, заплатени месечно като медицинска застраховка са различни.
Ако един чужденец работи самостоятелно и има трудов договор, здравното осигуряване се изчислява от счетоводния отдел и се изплаща от работодателя въз основа на заплатата, определена в договора.

Ако чужденец с постоянно пребиваване не работи и е самоосигуряващо се лице, тогава месечните вноски се изчисляват на базата на минималната застрахователен доход - 420 лв. По този начин, застраховката ще е 8% от тази сума, т.е 33,60 лева (18 евро) месечно. 

Лечението при зъболекар е платено, но ако на чужд гражданин има "Здравноосигурителна книжка" то струва по-малко. Например, ако лечението на един зъб с кариес и поставяне на пломба на стойност 40 лева (20 евро), след от 40 лева - 30 плаща пациентът, а 10 покрива застраховката.
Раждането и лечение на деца по линия на НОИ са безплатни, но може да се наложи заплащането на допълнителни услуги и консумативи - шприцове, медицина пипети и други.

Недвижими имоти 2020 от IBG Property © all rights reserved US

ПРОДАЙТЕ С НАС