header image

УСЛУГИ

УСЛУГИ

Митнически контрол в България


Митнически контрол в България

Количествени норми транспортирани стоки
Познаването и спазването на правилата на митническото законодателство ще помогне да се избегнат проблеми и парични глоби при преминаване на границата, абсолютно всички държави. Това е много важен въпрос, към който трябва да се отнасят много внимателно.

В митническото законодателство на България е посочен списък на стоки, които необлагаеми със данъчните мита, които могат да превозват пътници на възраст над 16 години при всяко преминаване на границата, не по-често от един път на месец. Тези лица, които преминават границата повече от един път за 30 календарни дни, могат да превозват със себе си само 20% (пета част) от посочените по-долу стоки: 

1. Алкохолни напитки
- Съдържание на алкохол над 22% - 1 литър;
- Съдържание на алкохол по-малко 22% - 2 литра;
2. Тютюневи изделия (разрешава един елемент от списъка)
- Цигари - 200 броя;
- Пури - 50 броя;
- Тютюн за пушене - 250 г;
3. Лекарства
- Позволени са лекарства за лични нужди в подходяща опаковка и в съответното количество.

Без заплащане на такси за пътниците могат да внасят и изнасят стоки за лично ползване. Често се извършва само на устна декларация за такива неща, тъй като по време на престоя на пътника в страната, те ще останат под статут на временен внос/износ.

Митническа декларация
Митническата декларация е документ, предоставен от пътниците, за да го пренесат до започване на проверка на митническа служба. При влизане в България, пътниците могат да избират декларация, съставена на български език. В нея направи вносните стоки по-висока цена. Впоследствие декларация служи за доказателство, че конкретно лице е внесло конкретни стоки, което позволява да се избягват множество проблеми.

В България е съставен списък на продукти, попадащи под декларацията. В случай, че стоките от списъка не са били регистрирани от пътник в митническата декларация и впоследствие са били открити от служител на митническата служба в нормално място, този продукт се отнема в полза на държавата. Глобата в този случай не се налага. Ако такава позиция е била умишлена скрита от служители на митниците, той се отнема в полза на държавата със съставянето на акт за нарушение.

Внос и износ на валута
При влизане в страната се обявяват парични средства (носени в пари или пътни бонове) на обща стойност повече от 10 000 евро. Суми до 10 000 евро се носят свободно, без деклариране. 

Чуждестранните физически лица при напускане на България са задължени не само обявят носените средства, но и да се посочи техния произход, например: средства са били внесени в страната с превод от чужбина, награда, печалба, венчавка и т.н. При износ на валута на стойност над 10 000 евро (или равностойността в пътни ускоряване на икономическото развитие и цености) се изисква декларация и разрешение на Българската Народна Банка.

Внос и износ на благородни метали
Валутния закон на България поставя определени изисквания към внасяне и изнасянето на благородни метали. Допуска се свободен внос и износ на необработени и обработени скъпоценни камъни и метали за лична употреба без декларация, ако:

  1. Общото тегло на златото и платината (монети включително) в полуобработено и в необработен вид на не повече от 37 г.
  2. Общото тегло на бижута и аксесоари от сплави на златото не надвишава 60 г.
  3. Общото тегло на сребро (монети включително) и аксесоари от сплави не надвишава 300 г.
Списък на забранените да се внася/преместване на стоки
  1. Наркотични вещества и техните производни.
  2. Огнестрелни оръжия, боеприпаси и взривни вещества.
  3. Опасни химични препарати и продукти.
  4. Храни, които представляват опасност за здравето на околните.
  5. Вещества, продукти, елементи и конструкции-чупене на озоновия слой, тяхното използване.
  6. Вещества срещу вредители.
  7. Забранени за износ растения, животни и птици, които са под защита и т.н.
Желателно е преди да предприемете пътуването си направите заявка в митническата служба и Националната Ветеринарна Служба за действащите в момента правила за внос на територията на България.

Недвижими имоти 2020 от IBG Property © all rights reserved US

ПРОДАЙТЕ С НАС