header image

УСЛУГИ

УСЛУГИ

Търговски закони


Търговски закони

Оформяне на покупко – продажбата
Нотариален акт за прехвърляне на собственост и документ за правото на собственост върху недвижимия имот, се издава от нотариус, в района на действие на който е разположен обекта. След подписването на документа от продавача и купувача и нотариална заверка на техните подписи, нотариусът представя нотариалния акт в окръжния съд. Съдията по вписванията въвежда промяна на обстоятелствата по отношение на обекта в държавния регистър за недвижими имоти (подобна операция се извършва и в руските ОТИ). Отметка за вписване се прави и в самият нотариален акт. Преди извършване на сделката при нотариуса се представя и документ (извлечение) от същия регистър за липса на тежести на обекта, т.е. за неговата чистота. В документът се отразява наличието или липсата на ипотеки на обекта, права за ползване на обекта от трети лица, забрана за продажба, висящи съдебни дела и т.н. То също потвърждава принадлежността на обекта конкретно лице - продавач. Също така важен документ е държавната оценка на стойността на обекта, издавана от териториалната данъчна служба. Продажната цена на обекта, вписана в нотариалния акт не може да бъде под тази стойност. Въз основа на продажната цена се определя размера на държавните и нотариалните такси. Общо те са около 4 %.

За оформяне на недвижими имоти - чуждестранното физическо лице трябва да представи паспорт, а когато се купува от юридическо лице - учредителните документи на фирмата.

Съществуват различни схеми на плащане при закупуване на недвижими имоти. Схемата на плащане се определя строителя във всеки конкретен случай и зависи най-вече от степента на готовност на обекта. Но в основата на схемата е, както следва:

  1. Резервация: 1000 - 3600;
  2. Подписване на предварителен договор - в него са определени срокове и размери на вноски, повече от 30% при подписване на предварителен договор, 40% при готовност на съоръжението под окончателното завършване и 30% при изповядване на сделка;
  3. Оформяне на нотариалния акт, който в България е правоустановяващ документ на недвижим имот.

Недвижими имоти 2020 от IBG Property © all rights reserved US

ПРОДАЙТЕ С НАС