header image

УСЛУГИ

УСЛУГИ

За България


България – държава на Балканския полуостров. Територията на България е 110 550 км2. Страната се намира на западния бряг на Черно море, на север граничи с Румъния, на запад — със Сърбия, на юг — с Турция и Гърция. Дължината на границите на България е 2,264 км. 

Ландшафтът на България е много разнообразен. Преобладава равнинен и хълмист релеф – 70%, а планинските масиви заемат само 30% от цялата територия. От запад на изток в средната част на републиката се простира Стара планина. В южната и югозападната част на страната се издигат планинските масиви: Рила и Родопите. На север се намира Дунавската хълмиста равнина. В Южна България - плодородната Тракийска равнина. В България има много реките, но само Дунав е судоходен. Около 1/3 от територията на страната е заета от гори.Климатът в България е умерено-континентален,а в южните части - субтропичен. Лятото се характеризира с високи температури на въздуха и малко валежи, а зимата обикновено е дъждовно и мека. Продължителността на слънчевото греене през лятото е повече, отколкото на средиземноморските курорти на Франция. Максимална температура на въздуха е през юли-август, температурата на въздуха надвишава +28°C. Под галещите лъчи на слънцето водата бързо се затопля, от юли до септември температурата на водата е около 24°C.

Столицата на България - София (1 млн. жители) - най-големият промишлен и културен център на страната. Главните пристанища на България – Бургас на Черно море и Русе – по река Дунав. Стара Загора – централен железопътен възел.

Територията на България е разделена на 28 области. Населението на България е около 8 милиона души. Официален език - български. Господстващото вероизповедание е източно-православното християнство (85% от населението). Ислямът изповядват 13% от гражданите.Република България поддържа дипломатически отношения със 130 държави. Е член на ООН (1955г.), както и 300 други международни и регионални организации. 
На 1 януари 2007 година България влезе в състава на ЕС.

Недвижими имоти 2020 от IBG Property © all rights reserved US

ПРОДАЙТЕ С НАС