• Район:
  • Обща площ: 2303 m2
  • Стаи: 1
  • Етаж: 0
  • Състояние: : Незастроен имот за жилищни нужди
  • Отопление: -
  • Референтен номер: 2391